Kunstner

Sverre Bjertnæs

Sverre Bjertnæs regnes som en av Norges viktigste og mest sentrale samtidskunstnere. Som en futuristisk koalisjon mellom Edvard Munch og Odd Nerdrum stiger Sverre Bjertnæs (f. 1976) frem som et popkulturelt svar på et rop om figurativ kunst. Bjertnæs’ kunstverk balanserer hårfint med sine trygge figurative motiver – gjerne portretter -mot kontrasterende surrealistiske bakgrunner.

Sverre Bjertnæs er født og vokst opp i Trondheim. Han gikk i lære hos noen av Norges mest kjente figurative kunstnere: I perioden 1989-93 var han elev av Tore Bjørn Skjølsvik og i årene 1993-94 av Odd Nerdrum, for så å studere i fire år ved Statens kunstakademi i Oslo under Arvid Pettersen og Jan Sæther (1995-99).

En annen kunstner Bjertnæs har samarbeidet med, og en som har hatt en åpenbar påvirkning på hans kunstnerskap, er Håkon Bleken. Selv om man tydelig kan se sporene etter samarbeidet med to såpass ulike kunstnere som Melgaard og Bleken i Bjertnes’ kunst, er det samtidig ingen tvil om at det er Bjertnæs som står bak.