Kunstner

David de la Mano

David de la Mano er en Spansk samtidskunstner som jobber i både liten og stor skala, fra arbeid på lerret til enorme veggmalerier. I David de la Mano sitt arbeid er det mennesket som er i sentrum, hvor han skildrer menneskelig atferd og kollektivisme.

«Mennesker er temaet for mitt arbeid , særlig menneskelig atferd og kollektivisme , konflikter og motsetninger som vi naturligvis møter og prøver å løse.»

Kollektivisme er en politisk ideologi som vektlegger den samlede gruppe av mennesker i et samfunn fremfor det enkelte individ. Kollektivistene hevder at det individualistiske samfunnet har formet mennesket til å bli egoistisk, og at dersom man i samfunnet får gjennomgående kollektivisme så vil menneske utvikles til et kulturelt og kollektivt vesen. Til motsetning menes det at individualisme gjør mennesket destruktivt mot seg selv og andre. Kunstneren maler gjerne utendørs på gamle forlatte bygninger, steder som vanligvis blir oversett. De mange ansiktsløse individene danner som en helhet former eller scener. Hundrevis av indidiver kan f.eks danne et øye eller ansikt. Som et lite samfunn blir de satt i aktivitet og bevegelse, enten det er å klatre, løpe, dytte eller gå for seg selv. Effekten blir at betrakteren blir dratt inn i detaljer i tillegg til helheten.