Skurk


Skurk er en Bergensbasert autodidakt kunstner som har vært aktiv siden 2013. Skurk startet med et uttrykk basert på sjablonger, men ifølge han selv gikk han fort lei og eksperimenterer nå med andre ulike teknikker.

Skurk ønsker å formidle et uttrykk som sjonglerer mellom fineart og gatekunst, og har en tematikk som dreier seg rundt mennesket, natur og politikk, og samhandlingen mellom disse.