Olav Mathisen

Olav Mathisen (1990) er en norsk kunstner fra Lillehammer, som mottar økende internasjonal anerkjennelse. Etter hans debut-solo-utstilling på Galleri Ramfjord i 2014, stile han også ut på SCOPE MIAMI Art Fair i desember samme år. Dette resulterte i mange nye internasjonale samlere og en 14-siders spredning i EyeSin Magazine. Sommeren '15 hadde han et artist-in-residency på Mana Contemporary i Jersey, hvor han malte 10 nye bilder som ble vist i Miami senere samme år. Halvparten av disse ble solgt til en kunstsamler fra Istanbul, og noen ble kjøpt opp til den permanente samlingen til Mana Contemporary. I 2016 fullførte Mathisen sin kunstutdannelse i Bergen, like etter produserte han et stort veggmaleri på Bogerud i Oslo, noe som har fått stor oppmerksomhet på stedet og på sosiale medier.

Olav Mathisen jobber mest med olje og eggtempera på lerret, ved hjelp av en rekke teknikker som strekker seg fra abstraksjon og tykke pastosstrøk til mer detaljert figurativ maleri som snakker på samme overflate. Hans tematikk dreier seg om den menneskelige tilstand og subjekt-og-objektifiseringen av "selvet" i konstruerte situasjoner.