Åke Berg

Åke Berg er en utpreget kolorist. Han lar motivet - enten han henter det i landskapet eller i et tilsynelatende harmonisk interiør - underordne seg uttrykket. Det er det maleriske som hele tiden står i sentrum. Han bruker rene og sterke farger og skaper både stillferdige harmonier og spennende kontraster. Han forenkler og trekker tidvis det figurative helt ut mot grensen til det abstrakte, men han krysser den aldri.

Åke Berg er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ved bl.a. Egil Weiglin og Hans Normann Dahl. Senere har han tatt tilleggsutdannelse som grafiker ved SHKS og Akademiet med Dag Hofseth og Svein Johansen som lærere. Åke Berg fikk Tjølling Kommunes kulturstipend. Han er medlem av Norske Billedkunstnere og Norske Grafikere, har hatt flere styreverv i Vestfold Bildende Kunstnere. Han har vært lærer ved den nordiske Malerskole i Frankrike, og ellers ved kurser i inn- og utland. Atelieropphold ved Cité International des Arts, Paris. Utstiller ved "The Northern Sea Route User Conference". Arr.: Fr. Nansens Institutt, Oslo. Invitert utstiller til "Norway Day Festival" i San Francisco. Festspillutstiller, Elverum. Han trykker sine litografier hos Jørund Sørensen i Norge og Bramsen, Clot & Georges i Paris.